Culture eats stress for breakfast

Dette morgenmøde handler om samspillet mellem arbejdskultur og stress. Få en forståelse af hvilken betydning kultur har på arbejdsmiljøet, og få viden om at styrke relationerne på jeres arbejdsplads.

This describes the image

Få indsigt i, hvordan styrkelse af kulturen på arbejdspladsen kan beskytte mod stress. Relationer mellem mennesker kan sikre et bæredygtigt arbejdsliv og mere modstandskraft over for det, der kan presse os, og social støtte er en af de mest beskyttende faktorer for stress og sygefravær på arbejdspladsen. Men udvikling af relationer kræver tid og energi, og det forudsætter, at vi ved, hvad der styrker relationer og psykologisk tryghed mellem mennesker.

Morgenmødet er det sidste af i alt tre inspirationsarrangementer om arbejdsmiljø og ledelse hen over efteråret 2023, som udbydes i samarbejde med Actief Hartmanns. Vi indleder arrangementet med et kort fagligt oplæg fra en erhvervspsykolog og lægger derefter op til diskussion og udveksling af erfaringer blandt medlemmerne. 

Erhvervspsykolog Louise Luxhøi, Actief Hartmanns, fortæller om den nyeste viden om stress, relationer og kultur. 

Tid og sted: Onsdag den 1. november kl. 9.00 - 10.30 i Producentforeningens lokaler, Bernhard Bangs Allé 25, 2000 Frederiksberg. 

Tilmelding

Inspirationsmødet er for medlemmer af Producentforeningen og er rettet mod ledere og mellemledere i selskaberne - fx. producenter, producere, produktions- eller redaktionschefer, HR-medarbejdere m.fl. 

Opdateret 23. aug 2023